วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป องค์การจัดการน้ำเสีย

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป องค์การจัดการน้ำเสีย


- ความรู้เกี่ยวกับองค์การจัดการน้ำเสีย
- ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
- การสื่อสารและการประสานงาน
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์